Quy định về danh mục các vật phẩm nguy hiểm không được mang theo hành lý ký gửi lên tàu bay

I. Chất nổ, vật liệu nổ:
1. Các loại bom, mìn, lựu đạn, ngư lôi, thủy lôi, vật liệu nổ quân dụng, vật nổ tự tạo.
2. Ngòi nổ, kíp nổ, hạt nổ, dây cháy chậm.
3. Pháo nổ, pháo hoa, pháo bông, pháo sáng, pháo hiệu
4. Các loại chất nổ khác.
5. Đạn, trừ trường hợp mang theo để sử dụng cho cá nhân, mỗi người mang không quá 5kg; đóng gỏi đảm bảo an toàn; được nhà khai thác chấp nhận và các quốc gia liên quan cho phép.
II. Các chất dễ cháy
1. Các loại chất khí dễ cháy như metal, butal, acetylence và các loại tương tự gồm cả khí đốt hóa lỏng, cồn.
2. Các loại chất lỏng dễ cháy như xăng, dầu và các loại tương tự gồm cả sơn, dung môi pha sơn.
3. Các loại chất rắn, vật liệu, hóa chất dễ cháy.
III. Các vật, chất nguy hiểm khác
1. Cặp, túi, két bạc và những đồ vật khác có gắn thiết bị báo động.
2. Pin, ắc quy trừ các trường hợp:
– Pin, ắc quy của xe lăn hoặc các thiết bị trợ giúp người tàn tật di chuyển, được đóng gói đảm bảo an toàn và phải được nhà khai thác chấp nhận.
– Pin, ắc quy của các thiết bị điện, điện tử cá nhân mang theo, có thể mang theo người hành lý xách tay hoặc mang trong hành lý ký gửi
3. Máy trợ tim, thuốc có chứa chất phóng xạ.
4. Thiết bị sinh nhiệt cao như thiết bị hàn, đèn lặn, máy sấy.
5. Máy uốn tóc có chứa khí hydrocarbon, trừ trường hợp bộ phận sinh nhiệt của máy có nắp chụp bảo vệ an toàn; mỗi người chỉ được mang một máy theo người, hành lý xách tay hoặc hành lý ký gửi.
6. Túi cứu nạn có chứa chất nổ và bình khí nén, trừ trường hợp được nhà khai thác chấp nhận; túi có vật nổ chứa không quá 200mg chất nổ và bình khí nén không độc, không cháy dưới 250ml và mỗi người chỉ được mang một túi theo hành lý xách tay hoặc ký gửi.
7. Bình khí nén trừ các trường hợp:
a) Bình ôxy nhỏ mang theo cho bệnh nhân sử dụng, được nhà khai thác chấp nhận, có thể mang theo người, hành lý xách tay hoặc hành lý ký gửi.
b) Bình khí không độc, không cháy dùng cho chân, tay giả hoạt động trong suốt chuyến bay, có thể mang theo người, hành lý xách tay hoặc hành lý ký gửi.
9. Áp kế, nhiệt kế thủy ngân.
10. ‘Đá khô’ hoặc ‘Carbon Dioxide, Solid’ và trọng lượng không quá 2,5kg đối với người.
11. Diêm, bật lửa với số lượng trên 10 chiếc. Việc vận chuyển điểm và bật lửa số lượng lớn được thực hiện theo quy định về hàng hóa nguy hiểm.
12. Đồ uống có độ cồn từ 40 phần trăm trở lên; trường hợp đồ uống có độ cồn dưới 40 phần trăm, mỗi người không được mang quá 5 lít đựng trong bình đựng không quá 05 lít.
13. Thuốc chữa bệnh, keo xịt tóc, nước hoa, nước thơm có cồn không có chất phóng xạ, kể cả đựng trong bình xịt, trừ trường hợp mỗi người không được phép mang tổng cộng không quá 2kg hoặc 2 lít, mỗi loại không quá 0,5kg hoặc 0,5 lít.
14. Các chất độc, chất lây nhiễm, chất ăn mòn (axít, muối), nguyên liệu phóng xạ, chất ôxy hóa, chất tẩy hữu cơ khác.

I. Chất nổ, vật liệu nổ:
1. Các loại bom, mìn, lựu đạn, ngư lôi, thủy lôi, vật liệu nổ quân dụng, vật nổ tự tạo.
2. Ngòi nổ, kíp nổ, hạt nổ, dây cháy chậm.
3. Pháo nổ, pháo hoa, pháo bông, pháo sáng, pháo hiệu
4. Các loại chất nổ khác.
5. Đạn, trừ trường hợp mang theo để sử dụng cho cá nhân, mỗi người mang không quá 5kg; đóng gỏi đảm bảo an toàn; được nhà khai thác chấp nhận và các quốc gia liên quan cho phép.
II. Các chất dễ cháy
1. Các loại chất khí dễ cháy như metal, butal, acetylence và các loại tương tự gồm cả khí đốt hóa lỏng, cồn.
2. Các loại chất lỏng dễ cháy như xăng, dầu và các loại tương tự gồm cả sơn, dung môi pha sơn.
3. Các loại chất rắn, vật liệu, hóa chất dễ cháy.
III. Các vật, chất nguy hiểm khác
1. Cặp, túi, két bạc và những đồ vật khác có gắn thiết bị báo động.
2. Pin, ắc quy trừ các trường hợp:
– Pin, ắc quy của xe lăn hoặc các thiết bị trợ giúp người tàn tật di chuyển, được đóng gói đảm bảo an toàn và phải được nhà khai thác chấp nhận.
– Pin, ắc quy của các thiết bị điện, điện tử cá nhân mang theo, có thể mang theo người hành lý xách tay hoặc mang trong hành lý ký gửi
3. Máy trợ tim, thuốc có chứa chất phóng xạ.
4. Thiết bị sinh nhiệt cao như thiết bị hàn, đèn lặn, máy sấy.
5. Máy uốn tóc có chứa khí hydrocarbon, trừ trường hợp bộ phận sinh nhiệt của máy có nắp chụp bảo vệ an toàn; mỗi người chỉ được mang một máy theo người, hành lý xách tay hoặc hành lý ký gửi.
6. Túi cứu nạn có chứa chất nổ và bình khí nén, trừ trường hợp được nhà khai thác chấp nhận; túi có vật nổ chứa không quá 200mg chất nổ và bình khí nén không độc, không cháy dưới 250ml và mỗi người chỉ được mang một túi theo hành lý xách tay hoặc ký gửi.
7. Bình khí nén trừ các trường hợp:
a) Bình ôxy nhỏ mang theo cho bệnh nhân sử dụng, được nhà khai thác chấp nhận, có thể mang theo người, hành lý xách tay hoặc hành lý ký gửi.
b) Bình khí không độc, không cháy dùng cho chân, tay giả hoạt động trong suốt chuyến bay, có thể mang theo người, hành lý xách tay hoặc hành lý ký gửi.
9. Áp kế, nhiệt kế thủy ngân.
10. ‘Đá khô’ hoặc ‘Carbon Dioxide, Solid’ và trọng lượng không quá 2,5kg đối với người.
11. Diêm, bật lửa với số lượng trên 10 chiếc. Việc vận chuyển điểm và bật lửa số lượng lớn được thực hiện theo quy định về hàng hóa nguy hiểm.
12. Đồ uống có độ cồn từ 40 phần trăm trở lên; trường hợp đồ uống có độ cồn dưới 40 phần trăm, mỗi người không được mang quá 5 lít đựng trong bình đựng không quá 05 lít.
13. Thuốc chữa bệnh, keo xịt tóc, nước hoa, nước thơm có cồn không có chất phóng xạ, kể cả đựng trong bình xịt, trừ trường hợp mỗi người không được phép mang tổng cộng không quá 2kg hoặc 2 lít, mỗi loại không quá 0,5kg hoặc 0,5 lít.
14. Các chất độc, chất lây nhiễm, chất ăn mòn (axít, muối), nguyên liệu phóng xạ, chất ôxy hóa, chất tẩy hữu cơ khác.