PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ ANTQ TRÊN QUÊ HƯƠNG BÁC

          Thực hiện quyết định số 521/QĐ-TTg, ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; công văn số 176/CV-PA81 ngày 27/06/2017 về tổ chức thực hiện “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2017, chiều ngày 16/8/2017, Cảng HKQT Vinh đã long trọng tổ chức Hội nghị “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ và thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách lực lượng ANHK trên quê hương Bác Hồ: Bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” năm 2017.

                                                                     Hội nghị phối hợp phong trào bảo vệ ANTQ tại Cảng HKQT Vinh

          Tham dự Hội nghị có các đ/c trong Ban lãnh đạo các cán bộ chiến sĩ Công an Nghệ An, Công an TP. Vinh, Công an xã Nghi Liên, về phía Cảng HKQT Vinh, có các đ/c trong Ban giám đốc, cán bộ các phòng chức năng và đông đảo lực lượng ANHK Cảng HKQT Vinh.

                                                 Đ/c Đại tá Nguyễn Tiến Dần – Phó GĐ Công An Nghệ An phát biểu tại Hội nghị

           Trong suốt 12 năm kể từ khi “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đượcphát động, Cảng HKQT Vinh dưới sự chỉ đạo, quan tâm kịp thời của các cấp, các ngành, nhất là Công an Nghệ An, Công an TP. Vinh, Công an xã Nghi Liên cùng sự phối hợp đồng bộ của các tổ chức chính trị xã hội trong và ngoài đơn vị… đã đạt được những kết quả quan trọng góp phần vào thành tựu chung của ngành trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

     Ban giám đóc Cảng HKQT Vinh & Lãnh đạo CA tỉnh chứng kiến ký kết giao ước thi đua ANHK với phương châm “Bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”

           Hội nghị đã biểu dương những thành tích mà Cảng HKQT Vinh đã đạt được trong thời gian 12 năm thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh và phát triển. Để đảm bảo ANTT trong giai đoạn tiếp theo, Cảng HKQT Vinh tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định 521/QĐ-TTg của Chính phủ và xây dựng lực lượng ANHK với phương châm “Bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giáo dục tinh thần yêu nước, cảnh giác cách mạng cho CB-CNV. Quan tâm đảm bảo điều kiện làm việc, chế độ chính sách; đẩy mạnh phong trào thi đua trong đơn vị, biểu dương khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân xuất sắc để khích lệ phong trào và nhân rộng các điển hình, không ngừng xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của Cảng HKQT Vinh đạt được nhiều thành công hơn nữa.

                                                                                                                                  Tin & ảnh: Ngọc Nhung – Cảng HKQT Vinh

Posted in Tin tức hoạt động.