ĐẢNG ỦY-UBKT ĐẢNG ỦY CẢNG HK VINH KIỂM TRA GIÁM SÁT CHI BỘ PHÒNG ANHK

         Thực hiện Chương trình kiểm tra giám sát số 12-CTr/ĐU ngày 24/01/2017 của Đảng ủy cơ sở Cảng hàng không Vinh và Chương trình công tác kiểm tra, giám sát số 04-CTr/UBKT ngày 24/01/2017 của UBKT Đảng ủy cơ sở Cảng hàng không Vinh.

        Sáng ngày 13/06/2017, Đảng ủy – UBKT Đảng ủy cơ sở Cảng HK Vinh do đồng chí Phạm Sơn Hoài – Phó bí thư  Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT – Trưởng đoàn, cùng  một số đồng chí Đảng ủy viên và thành viên UBKT tham dự đoàn đã tiến hành kiểm tra giám sát công tác Đảng đối với Chi bộ Phòng An ninh hàng không với sự có mặt 12/14 đảng viên của Chi bộ.

                                  Đông chí Phạm Sơn Hoài – Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ nhiệm UBKT đảng ủy chủ trì hội nghị

              Đoàn kiểm tra đã nghe Chi ủy Chi bộ Phòng ANHK báo cáo tự kiểm tra của Chi bộ năm 2017, nêu tóm tắt đặc điểm tình hình, những thuận lợi, khó khăn, mặt ưu – khuyết điểm và hướng khắc phục trong thời gian tới. 

       Sau 2 giờ làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, đúng theo quy định của điều lệ Đảng và quy trình hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên, đồng chí Phó Bí thư – Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy đã biểu dương và đánh giá sự cố gắng của Chi bộ  trong việc chấp hành sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy cơ sở Cảng HK Vinh trong triển khai các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Cấp ủy cấp trên, thực hiện các quy định về công tác đảng vụ, công tác tự kiểm tra đảng viên, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của đơn vị đảm bảo An ninh an toàn hàng không, tiến bộ trong chấn chỉnh tác phong, thái độ ứng xử của CBCNV đối với khách hàng theo phương châm “4 xin”, “4 luôn” góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Cảng hàng không quốc tế Vinh trong 6 tháng đầu năm 2017 trên 6,560 lần chuyến bay CHC an toàn, sản lượng ước đạt 967,000 lượt khách tăng trưởng >13% so với cùng kỳ 2016, phục vụ 3,439 tấn hàng hóa, bưu kiện tăng trưởng 36%.

          Bên cạnh đó Chi ủy Phòng An ninh hàng không cần chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt chuyên đề, tích cực triển khai học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII), tiếp tục tăng cường giám sát tại các vị trí nhạy cảm, quan tâm công tác bồi dưỡng phát triển Đảng, tiếp tục khắc phục những mặt còn tồn tại trong công tác xây dựng Đảng.

                                                                                                                            Tin & ảnh: Nguyễn Vĩnh Thắng – Chi bộ phòng ANHK

Posted in Tin tức hoạt động.